alert icon
Internet Explorer 8 of 9 wordt niet ondersteund door deze website. Gelieve uw Internet Explorer bij te werken of gebruik te maken van een meer up-to-date browser,
Verberg bericht hide icon
Swagelok Belgium

Uw geautoriseerde Verkoops- en service center

Energy survey

Swagelok Energy survey

Deel  uitmakend van ons pakket waardevolle Swagelok services, bieden wij een Energy Emissie Survey aan om uit te voeren op uw bedrijf. Zij het in een raffinaderij, een petrochemische site, een gasdistributie systeem in een R&D lab, CNG station of zelfs een CNG voertuigen vloot, onze Swagelok medewerkers zullen  uw faciliteit graag controleren, uw installaties analyseren en een gedetailleerd rapport bezorgen met methodes voor verbetering.

De toegepaste methode voor het opsporen van lekken is gebruik te maken van een “SNOOP” leak detector van Swagelok Company U.S.A.. Deze oplossing is niet-toxisch, niet-corrosief, niet-ontvlambaar en droogt zonder te stollen. Bij het gebruik van dit product op een plaats die dient getest te worden, begint het op te borrelen bij de aanwezigheid van een lek. Zelfs de kleinste lekken kunnen via deze methode worden opgespoord. Let wel, deze techniek kan enkel toegepast worden om lekken te detecteren op gas systemen.

Ieder lek brengt altijd een kost met zich mee welke kan ondergebracht worden in het verlies van gas, het falen van componenten in de installatie, stilstand, onvoorziene onderhoudskosten en het gevaar voor ongevallen en milieu verontreiniging. Als we de volledige kost van een lek berekenen, dan is de som van de ROI (return on investment)voor de producten en geïnstalleerde systemen ter preventie van lekken, snel gemaakt.

Voor meer info over deze service geboden door Swagelok, kan u vrijblijvend contact opnemen met uw vertegenwoordiger of via info@bfst.be .